HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2020

02/03/2020
Ngày 26 tháng 02 năm 2020 đã diễn ra Hội Nghị Người Lao Động của công ty năm 2020.Đến dự có Đồng chí Trung tướng Vũ Chiến Thắng Cục trưởng Cục Đối ngoại - BQP,

Đ/C Giám Đốc Công Ty đọc báo cáo thành tích kinh doanh 2019 và phương hướng năm 2020

Đ/C Chủ tịch Công đoàn độc bản thỏa ước lao động

Thành viên Công đoàn đống góp vào phương hướng kinh doanh năm 2020 của Công ty

Thành viên Công đoàn đống góp vào phương hướng kinh doanh năm 2020 của Công ty

Đ/C Cục Trưởng Vũ Chiến Thắng 

Đc Giám Đốc và Đc Chủ Tịch Công Đoàn ký kết bản Thỏa ước lao động

Ban Thanh tra nhân dân

Tin cùng chuyên mục

ĐỐI TÁC

logo đối tác
logo đối tác
logo đối tác
logo đối tác
logo đối tác
logo đối tác
logo đối tác
logo đối tác
logo đối tác
logo đối tác
logo đối tác
logo đối tác