Công ty tổ chức cho đoàn thanh niên đi thăm quan và học tập tại Thung nham, Ninh Bình năm 2019

25/12/2019
Công ty đã tổ chức cho đoàn thanh niên đi tham quan và học tập tại Thung Nham, Ninh Bình vào ngày 9/11/2019. Nhằm gắn kết các nhân viên trong công ty lại với nhau. Đoàn kết là sức mạnh để đưa công ty phát triển bền vững.

Gắn kết nhân viên trong công ty

Gắn kết nhân viên trong công ty

Gắn kết nhân viên trong công ty

Gắn kết nhân viên trong công ty

Tin cùng chuyên mục

ĐỐI TÁC

logo đối tác
logo đối tác
logo đối tác
logo đối tác
logo đối tác
logo đối tác
logo đối tác
logo đối tác
logo đối tác
logo đối tác
logo đối tác
logo đối tác